Dornova metoda (dornova masáž)

Menu:

 

Formuláře ke stažení

Kontraindikace před ošetřením a
Pokyny po ošetření:

PDF, DOC (Ms Word)

Formulář doporučeného terapeuta - poradce:
PDF

Latinsko-český slovník
- s vyhledáváním
(dle abecedního řazení)
- PDF (stáhnout)

 

Další informace ...

Léčitelé, kteří používali manuálních technik – (masáže, „napravovači“ kostí, atd.) – věděli vždycky, že mnoho nemocí přímo souvisí se stavem páteře.

Mnoho z nás má už od dětství, či dokonce od narození, posunuté kosti. To se ukazuje na rozdílech mezi pravou a levou stranou, např. rozdílná délka dolních končetin, sanicích, zuby nemají dost místa nebo rostou přes sebe atd. Tato posunutí se vytvářela celá léta, kořeny nervů, které vystupují z páteře byly přiskřípnuty, svaly kolem reagují a stáhnou se, stabilizují tento stav a to vše vede k nejrůznějším onemocněním – příčiny se pak hledají jinde a „léčí“ se…

Každý z nás snad zná ten pocit znecitlivění či mravenčení v rukou nebo nohou, pocit slabosti ve svalech; příčinou je přiskřípnutý nerv. Tato porucha funkce nervu se může vyskytnout kdekoliv v těle, kde se posunuly kosti.

Nervy potřebují pro správné fungování bezvadný kostní aparát! Kostra či kostní stavba jsou denně zatěžovány, začátek můžeme hledat už v těle matky. A tam lze také najít příčiny různých poruch a nemocí. Proto má páteř a pozice kostí v tělo obrovský význam!

A většinou začíná všechno posunutím – vysunutím kyčelního kloubu, což se projeví rozdílnou délkou spodních končetin. Z toho se pak vyvine vybočení pánve, jedna strana křížové kosti se posune dopředu a konečně se poruší celá stabilita páteře. V těch případech, kdy orthopedie vůbec zjistí rozdíl v délce dolních končetin, řeší tuto situaci zvýšením podpatku, což má fatální následky, neboť tím se tento stav stabilizuje! Neřeší tedy příčinu; ta se projeví potom časem jako artróza v kloubu. Celý skelet je na sobě závislý, je jako stavebnice, posune-li se jedna část, ostatní na to reagují.

Ztráta stability celé páteře vede k zvýšení napětí svalů až do hlavy. Důsledek jsou nejenom bolesti, ale také různé nemoci, neboť nervy, které regulují lokální prokrvení, jsou přitlačeny a nemohou vykonávat svou funkci. Svaly se natáhnou a masážemi se mohou uvolnit jen částečně a krátkodobě.

Injekce, tablety a obstřiky také nepomohou, protože odstraňují jen symptomy, nikoliv příčinu – poruchy na páteři zůstávají.

Nervový systém ztratí díky porušenému přílivu informací kontrolu nad funkcemi orgánů, imunologickým reakcím – (alergie, rheuma) – a dělení buněk – (rakovina).

Mechanismy, které se jednou daly do pohybu, a ke kterým se pak přidávají další faktory jako životospráva, jedy v potravinách a životní prostředí, způsob života, vrozené předpoklady, duševní a fyzické konflikty atd., se vydávají svou cestou.

Díky poruchám pánevní kosti – křížů – dochází k natažení sedacích svalů a přiskřípnutí isch. nervu. Jeho funkce se naruší a to způsobuje většinu nemocí dolní části těla. Je tedy životně důležité starat se o to, aby naše nohy „správně seděly!“

 

LATINSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
   

Pohyb
addukce- připažení končetiny ke střední čáře
abdukce- odtažení končetiny od střední čáry
dukce – pohyb ve vodorovné rovině, naklánění
extenze - natažení, napřímení
flexe – ohnutí, ohýbání
oposice – postavení proti (postavení palce proti ostatním prstům)
pronace – vtáčení, otáčivý pohyb ruky a předloktí palcem dolů (stejné i u nohy)
rotace – otáčení, otáčivý pohyb kolem dlouhé osy
supinace – otáčení končetiny smšrem od palce – dlaní nahoru (dopředu), u nohy otáčení zevním okrajem dolů

Roviny, směry
mediální – ke střední čáře
laterální- do střední čáry, boční, zevní
ventrální – přední strana těla od střední roviny
dorzálně – zadní strana těla do střední roviny
kraniální – směrem k hlavě
kaudální – směrem dolů, k nohám
proximální – směrem k tělu ( na končetinách)
distální – směrem k prstům ( na končetinách), okrajový, periferní
radiální – předloktí na palcové straně
ulnární – předloktí na malíkové straně
anterior – přední plocha
posterior - zadní plocha
superior - horní plocha (např. Kosti)
inferior – dolní plocha
anteroposterior- majicí vztak k přední i zadní části
anteversio – anteverze – sklon vpřed (pánev, děloha...)
intra – dovnitř, unvitř
dexter – pravý
sinister-levý

Páteř – columna vertebralis
C1-C7 cervikální- krční 
C-Th cervikothorakální – přechod krční- hrudní
Th1-Th12 thorakální – hrudní
Th-L thorakolunbální – přechod hrudní- bederní
L1-L5 lumbální – bederní
L-S lunbosacroiliacální – přechod bederněkřížový
S sakrální – křížový – os sacrum – kost křížová
Co os coccygis – kostrč

Hrudník – thorax
costae – žebra
sternum – hrudní kost

Horní končetina
metakarp – záprstní kůstky na ruce
carpus - zápěstí
radius – vřetenni kost
ulna – loketní kost
articulatio cubiti – loketní kloub
humerus– kost pažní
articulatio humeri – ramenní kloub
clavicula – klíční kost
scapula – lopatka

Dolní končetina
metatarz – záprstní kůstky na noze
talus – hlezenní kost
calcaneus – patní kost
articulatio talocruralis – hlezenní kloub
tibie – kost holení
fibula- kost lýtková
articulatio genus – kolenní kloub
meniscus – vnitrokloubní ploténka
patella - čéška
femur – kost stehenní
trochanter - chocholík
articulatio coxae – kyčelní kloub

Pelvis – pánev
os coxae – kost pánevní
os ilium – kost kyčelní
os pubis - kost stydká
os ischii – kost sedací
symfýza – spona stydká
spina iliaca – trn kosti pánevní

A
addukce- připažení končetiny ke střední čáře
abdukce- odtažení končetiny od střední čáry
abdurace – ztvrdnutí
abrupce - odtržení, přetržení
acetabulum – jamka kyčelního kloubu
acromion – nadpažek, výběžek lopatky
adipozita – otylost
afebrilní- bez teploty
ankyloza – chorobné ztuhnutí kloubu
antalgický – bolest zmírňující (např. pohyb)
anulus – prsten, prstenec
anulus fibrosus – vazivový prstenec obratlové destičky
aponeurozitida – zánět šlachy
aponeuroza – alachovitá blána, plochá šlacha
atlas – nosič , první krční obratel
articulatio - kloub
artritida - zánět kloubu
arthritis uratica - dna
artroza - nezánětlivé degenerativní onemocnění kloubu
aseptický - zbavený choroboplodných zárodků
atrofie - úbytek tkáně
atlantookcipitální – přechod záhlaví

B
bilaterální- oboustranný
brachyrachie – vrozená abnormálně krátká páteř
burzitida- zánětlivý váček v blízkosti kloubu a šlach

C
cauda – ocas, ohon
carpeus-carpus – zápětstí
cephalalgie – bolest hlavy
cervikokraniální – krční páteř
cervikalizace – hrudní obratel získává charakter C obratle
cervikální migrena – bolest hlavy provázená závratí, porucha sluchu
cirkumflexe – otočení, ohnutí
claudicatio intermittens – klaudikační bolesti, bolest dolní končetiny při chůzi, onemocnění žilního 
systému způsobí špatné prokrvení dolní končetiny s náslenou bolestí
collum- krček
congenitalis – vrozený 
coxa – kyčelní kloub
coxa plana – zploštění hlavice kyčelního kloubu
coxa valga – kyčel vbočená
coxa vara - kyčel vybočená
coxagra – dna kyčelního kloubu
coxalgie – bolest v kyčelním kloubu
coxarthropathia – nespecifické onemocnění kyčelního kloubu
coxarthrosis – degenerativní onemocnění kyčelního kloubu
coxitis – zánět kyčelního kloubu
cytostatický – zastavující růst a dělení buněk

D
defectus – defekt, poškození
dekalcifikace – odvápnění
dekompresivní-odlehčující
demineralizace- úbytek minerálních solí
dextroflexe- ohnutí v pravo
dextrotorze- otočení do prava
diafýza - střední dlouhé úsek kosti
discus intervertebralis – meziobratlová destička
discopathia – onemocnění meziobratlových destiček
dislokace – posunutí do jiného místa
distorze- podvrknutí
dukce – pohyb ve vodorovné rovině, naklánění
dysfunkce- poškozená činnost
dysmotilita – narušení pohyblivosti
dysmyotonie – porucha svalového napětí
dysodynie – porucha vnímání bolesti
dysestézie – porucha citlivosti – zvlašt na dotek
dysbazie – porucha chůze, usržení rovnováhy při stoji a chůzi
dysplazie – porucha velikosti 

E
edém- otok
elevátor- zdvihač
elevace – zdvužení 
epifýza – koncové kloubní část dlouhé kosti
enthesopathia – nespecifikovaná choroba šlachových nebo svalových úponů
erosio – eroze, oděrka, rozpad, defekt
extenze-natažení,napřímení
extruze – vytlačení, vyloučení , uvolnění


F
fascie- svalová povázka
fissura – rýha, trhlinka, štěrbina
fixace- upevnění, zajistění nahybnosti
fixní – nepohyblivý , pevný
flexe- ohnutí, ohýbání
fossa- jamka
f.politea- jamka podkolení
foramen – otvor
foramen costotransversarium – otvor v příčných výběžcích krřních obratlů, prochází jím vertbrální 
arterie – tepna
foraman intervertebrale – otvor meziobratlový pro výstup míšního nervu
foramen obturatum – velký otvor obkroužený kostí sedací a stadkou
fraktura – zlomenina

G
gonartroza – degenerativní onemocnění kolenního kloubu
gonagra – dnavá artritida kolenního kloubu

H
hallux- palec
hallux valgus – vbočený palec
hematom- krevní výron pod kůží
hernie – kýla
herniace – vysunutí části orgánu (ploténky) mimo jeho přirozené místo
hypoplasie – nedostatečný vývin

CH
chondrosa – tvorba chrupavčité tkáně, chronické degenerativní změny na chrupavce
chndrosis intervertebralis – degenerativní změny na chrupančitých částech meziobratlové ploténky

I
idoipatický – vzniklý z nejasné příčiny
incipiens – začínající , počínající
inferior- spodní
infrakce- neuplná zlomenina, nalomenina
insuficience – neodstatečnost
intermitentní – přerušovaný , střídavý
intenze- napětí
interosseum – mezikostní
intervertebralis – meziobratlový
iritace – podráždění
iritabilní – dráždivý
isthmus – úzké spojení , můstek, zúžené místo
isometrický – stejné délky
isotonický – stejného napětí

J
juvenilní - mladický
juxantikulární – ležící v blízkosti kloubu

K
komprese- stlačení
kondyl – hrbol kloubní
kontrakce-stažení
kontraktura – trvalé postavení kloubu v určité poloze
kontuze – pohnoždění
konvulze- křeč
korekce – napravení
kyfoza- prohnutí páteře v zad

L
labrun – vazivově chrupavčitý okraj kolem kloubní plochy
ligamentum – vaz
lokomotorický – týkající se pohybu (chůze)
lordoza – prohnutí páteře vpřed
luxace – vzmknutí, vzkloubení, poranění kloubu
lumbago – ústřel, náhle vzniklá bolest v bederní krajině spojená se spazmem zádových svalů
lumbalgie – bolesti v bederní části páteře a v kříži
lumboischiadický syndrom – onemocnění bederní páteře, bolestivost a omezená hybnost L páteře

M
metaplazie – osofikace – přeměna v kostní tkáň, kostnatění
musculus – sval
musculatura – svalstvo

N
nekroza -odumřelá tkáň
nefritida – zánět ledvin
neuropatie – nespecifikované onemocněné nervů
neuarthrosis – chorobné vytvoření nepravého kloubu

O
oposice – postavení proti (postavení palce proti ostatním prstům)
os – kost
osteoperiostitida – zánět kosti, okostice
osteoporóza – řídnutí kostí
osteoporosis congenitus – osteoporóza vrozená
osifikace - zkostnatění
osteofyt – kostní výrůstek
osteochondritída – ohraničený zánět kostí a přilehlé chrupavky
osteochondrolýza – uvolnění nekrotické části chrupavky a kosti při osteochondronekroze
osteochondropatie – onemocnění kostí s přilehlou částí kloubní chrupavky – deformují kyčle
osteochondroza – onemocnění kostí a chrupavky postihující zejména oblast v blízkosti kloubů

P
patela - čéška
planta – ploska nohy
posttraumatický – poúrazový
pronace – vnitřní rotace předloktí či nohy
polyartralgie – bolesti vice kloubů
polyartritida – zánětlivé postižení více kloubů
pronace –vtáčení, otáčivý pohyb ruky a předloktí palcem dolů ( stejné i u nohy)
protruze – vysunutí dpředu, vytlačení, vyklenutí
propulze – tendence k vychýlení těla dopředu
pseudoradikulární – napodobující kořenové šíření (bolest při dráždění kořenových nervů)
processus spinosus – výběřek trnový
processus mastoideus – výběžek bradavkový
periosteum – periost , okostice, vazivový obal kosti

Q

R
relaxace – ochablost, uvolnění svalů
radikulitida – zánět míšních kořenů
radikulopatie – postižení míšního kořene
reflux – zpětný tok
rotace – otáčení, otáčivý pohyb kolem dlouhé osy
ruptura – roztržení, přetržení ( svalu, vazu, šlach)

S
supinace – zevní rotace předloktí či nohy
subluxace – neuplné vymknutí, vykloubení
stenoza – abnormální zůžení
spazmus – stažení , křeč
skolioza –bočitost, vychýlení páteře ve frontální rovině
spondylartroza – degenerativní proces páteře s postižením meziobratlových kloubů
spondylalgie – bolest obratlů
spondyloschiza – vrozený rozštěp jednoho i více obratlů
spondyloza deformans – degenerativní změny meziobratlových destiček vedoucí k tvorbě výrůstků 
na okrají těla obratle
spina bifida – rozštěp páteře, stav kdy obratleové oblouky zůstávají otevřeny
syndesmóza – spojení kostí vazivem
synostóza – spojení kostní tkání

T
tendo -šlacha
tendosynovitida – zánět šlachové pochvy
tenodynie – bolest šlachová
tenze – tlak, napětí
thorakalgie – bolest hrudníku
temporomandibulární – čelistní kloub

U

V
vaskulitida – zánět cévy
vasomotorica - vazomotorické
vertebrae – obratel

W

X

Y

Z